Szabályzat

Az űrlapkészítő szolgáltatást az urlapkeszito.hu ("Szolgáltató") nyújtja.
A szabályzat minden regisztrált felhasználóra vonatkozik.
A Szolgáltató elhelyezhet a Felhasználó által létrehozott űrlapra szöveges, képes, flash vagy videó reklámot, ajánlót vagy más elemet, amennyiben a Felhasználó a reklámmentességet nem kéri, illetve annak díját nem egyenlíti ki.
A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
Az esetleges módosításokról a Szolgáltató honlapján teszi közzé vagy e-mailben értesíti a felhasználót.

Regisztráció

A Felhasználó a regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrál, jelzi igényét az űrlapkészítőre. A regisztrációnál a felhasználó tetszőleges jelszót választhat és egy a tulajdonában lévő működő e-mail címet kell megadnia. A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta, tudomásul veszi és elfogadja a szabályzatot valamint elmúlt 14 éves. A regisztrációt 72 órán belül aktiválni kell a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levél segítségével. Ezzel bizonyítva, hogy az e-mail cím a Felhasználó tulajdonában van.
A Felhasználó által létrehozott űrlapok tartalmát illető jogszabályok betartásáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címét hírlevelek, reklámlevelek és egyéb értesítő levelek kiküldése céljából a Szolgáltató felhasználja.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Szolgáltató által közzétett tartalom és az űrlapkészítő a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Ideértve az űrapkészítővel létrehozható űrlap design-ját, elrendezését, a szerkesztői felültet felépítését, működési elvét, programozási megoldásait, illetve a regisztrációs honlap minden elemét, szövegeket, képi elemeket, és egyéb anyagokat. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró számítógép képernyőjén történő megjelenítésen, átmenetileg a merevlemezre mentésen és kinyomtatáson túl semmilyen más formában nem használható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Szolgáltatás megszüntetése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást bármilyen külön indoklás, értesítés nélkül megszüntesse, vagy megtagadja, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a következőkre:

Amennyiben a Felhasználó:

nem teljesíti esetleges fizetési kötelezettségeit,
regisztrációját 72 óra elteltével sem aktiválja;
email címe megszűnt, vagy arra nem küldhető üzenet, illetve az üzenetre a szerkesztő nem válaszol;
honlapba épített űrlapja alatt nem látható az urlapkeszito.hu-ra mutató link;

Amennyiben a Felhasználó által szerkesztett űrlap tartalma sérti:

a jelenleg Magyarországon érvényes jogszabályokat, vagy Nemzetközi jogszabályokat,
a közízlést, közerkölcsöt, társadalmilag széles körben elfogadott szokásokat.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató a Felhasználó részére szoftverhasználatot és tárhely használatot biztosít, nem ellenőriz, és nem keres olyan tényeket, melyek a Felhasználók űrlapjain jogszabályok megszegésére utalnak. A készített űrlapok tartalmát tekintve a jogszabályok betartása a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltatás keretein belül közzétett tartalomért, vagy az az által okozott kárért egyedül a Felhasználó vállalja a felelősséget. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartással (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását, vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartás megvalósítója a felelős, ezért Szolgáltató felelősségét kizárja. Amennyiben az Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés megakadályozása tekintetében. Amennyiben szükséges, az Szolgáltató jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.
A Szolgáltató jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére, vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik.

Garancia kizárása

Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, annak megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért garanciát nem vállal. A szolgáltatás működéséből, vagy működésének hiányából (pl. de nem kizárólagosan, adatvesztés, leállás, elérhetetlenség, programhiba) eredő közvetlen vagy közvetett károkért, vagy egyéb jogkövetkezményekért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltatás használata a Felhasználó saját felelősségére, kívánságára és kockázatára történik, így Szolgáltató, bár törekszik a hibamentes működésért, semmilyen esetben nem felel a hibájából vagy rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Szolgáltatás keretén belül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Adatvédelmi nyilatkozat

Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek.

Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-93858/2016.

A tárolt adatokat harmadik fél számára nem adja ki, kivéve, ha azokat állami hatóság (például rendőrség, nyomozó iroda) kéri. A mások számára megismerhető adatok megadása önkéntes. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait rögzítse adatbázisában. Az így összegyűjtött személyes adatokat a Felhasználó bármikor megtekintheti, és a számára nyújtott szolgáltatás megszűntetésével együtt törölheti, úgy hogy azok helyreállítása nem lehetséges.

urlapkeszito.hu | 2024.