logo

Nyári táborok - SZAFI HÁZ

Nyíregyháza Belváros - Szabolcs utca 7/a

Jelentkezési lap

A csillaggal jelölt adatok megadása kötelező!


*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

*
*


Felhasználási feltételek!

Tudomásul veszem, hogy a táborozó gyermek és saját átadott adataimnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védeleméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület kizárólag táboroztatási feladat ellátása keretében, az egészséget nem veszélyeztető táborozás biztosítása érdekében, az ennek teljesítéshez szükséges mértékben és időtartamban használja fel, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés kivételével) harmadik személy felé nem továbbítja.

Az adatok kezelésére vonatkozóan kifejezetten tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban (egészségi állapotra vonatkozóan) megadott adatok különleges adatnak minősülnek, melyeknek kezelése a táboroztatási feladat teljesítése körében a gyermek táborozásban történő részvétele biztonsága érdekében, valamint a táborozó gyermekek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos táborozása érdekében szükséges.

*A jelentkezési adatait elküldheti az email címére!*