ÓVODAI JELENTKEZÉS


GYERMEKRE VONATKOZÓ ALAPADATOK

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*


*
*
JELENTKEZÉST BENYÚJTÓ ADATAI

*

*

*

*

*


A GYERMEK HÁTRÁNYOS HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK

***
SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGRA VONATKOZÓ ADATOK

*


Szülőként/gondviselőként büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az óvoda felé igazolni tudom. Amennyiben a megadott adatok a valóságtól eltérnek, a gyermek felvétele nem feltétlenül realizálódik. Továbbiakban kijelentem, hogy a jelentkezési ürlap mellett található tájékoztatót, valamint az óvodai felvételi eljárásrendet és a házirendet elolvastam, tudomásul vettem.

*Tudomásul veszem, hogy Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermek automatikus felvételét.Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (rendelet 20.paragrafus 4. bekezdés) 2021. március 26-ig.

*


*